930×122 CAPRA 5

maria cristina letu

Partaj voluntar: condiții la notariat și în instanță

Partaj voluntar: condiții la notariat și în instanță

Citiți și: Reconstituirea și întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă

Condiţiile partajului voluntar/împărțelii prin bună învoială la notariat sau la instanța de judecată

Pentru ca partajul voluntar (împărţeala prin bună învoială) să fie valabil, trebuie îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

Citiți și: Cum recuperăm actele de stare civilă pierdute?

-toţi coindivizarii să fie prezenţi;

-coindivizarii să aibă capacitate deplină de exerciţiu.

Excepție:

Pot fi părți ale partajului și minorul sau interzisul judecătoresc, dar numai dacă sunt reprezentați și asistați de ocrotitorul legal.

Și, în toate cazurile, cu încuviinţarea prealabilă a autorității tutelare sau a instanței de judecată.

-coindivizarii să fie de acord cu modalitatea de realizare a împărţelii;

-succesiunea să fie deschisă – orice înţelegere făcută în timpul vieții persoanei moștenite reprezintă un pact asupra unei succesiuni viitoare şi este anulabilă absolut.

Excepție: împărţeala de ascendent, dar aceasta constituie o modalitate de prevenire a stării de indiviziune, nu o ieşire din indiviziune.

Dacă  sunt îndeplinite condiţiile de mai sus, împărțeala se poate realiza amiabil.

La notariat sau la primul termen de judecată părțile pot să depună tranzacție de care instanța să ia act.

Pentru a fi valabil și recunoscut pe teritoriul României fără alte formalități, contractul de partaj se autentifică la un birou notarial.

Partaj voluntar: condiții la notariat și în instanță

Contractul de partaj notarial se poate încheia în câteva zile.

Asta spre deosebire de partajul în instanță voluntar care poate dura cateva luni .

În ambele cazuri, coindivizarii pot împărţi bunurile indivize oricum doresc dacă indeplinesc toate condiţiile de mai sus.

Așadar, ei pot împărţi toate bunurile sau doar o parte, împărțind restul ulterior, pe cale judecătorească sau tot prin partaj voluntar.

Împărţirea bunurilor se poate face în natură, prin atribuirea lor unora dintre coindivizari cu indemnizarea corespunzătoare a celorlalţi, prin vânzarea bunurilor şi împărţirea preţului etc., inclusiv prin atribuirea nudei proprietăți.

Indiferent daca partajul se face prin bună învoială sau judiciar, fiecare comoștenitor este prezumat că a moştenit singur şi imediat toate bunurile care compun partea sa.

Ori care i-au fost atribuite prin licitaţie şi că n-a avut vreodată proprietatea celelorlalte bunuri ale succesiunii.

Astfel, ca efect al partajului, dreptul asupra cotei ideale din masa bunurilor indivize devine un drept exclusiv asupra unui bun singular sau a mai multor bunuri determinate în materialitatea lor.

Fiecare coidivizar devine proprietar exclusiv al bunurilor ce i-au fost atribuite.

Considerându-se că le-a dobândit direct de la defunct din momentul deschiderii succesiunii.

Și că n-au fost în proprietatea celorlalţi coindivizari.

Partajul produce efecte declarative doar când are ca obiect proprietatea, nu si folosinţa bunurilor.

555 X 222 POSADA 2

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Comentariiile care conțin cuvinte injurioase/jignitoare și/sau acuzații, nu vor fi publicate pe site. Mai mult decât atât, cei care încalcă aceste reguli minime, vor fi blocați pe site și nu vor mai putea accesa publicația online ePitești.ro. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Pizza Sapori Italia 570 90