930 x122 grota rece

maria cristina letu

Știți care sunt criteriile în funcție de care se stabilește competența instanțelor de judecată civilă?

Știți care sunt criteriile în funcție de care se stabilește competența instanțelor de judecată civilă?

Citiți și: Cum recuperăm actele de stare civilă pierdute?

Prima parte, AICI. 

2.COMPETENŢA TERITORIALĂ

Competenţa teritorială este criteriul cu ajutorul căruia se stabileşte care dintre organele judiciare de acelaşi grad pot soluţiona anumite cauze.

Citiți și: Ședințele adunărilor generale ale asociației de proprietari

Din punct de vedere al competenţei teritoriale, de regulă, cererea se introduce la instanţa în raza căreia domiciliază pârâtul.

În situaţia în care acesta are domiciliul în străinătate sau nu are domiciliul cunoscut, cererea se poate depune la instanţa reşedinţei sale din ţară.

Iar dacă nici aceasta nu este cunoscută, la instanţa domiciliului sau reşedinţei reclamantului.

În cazul în care, în afară de domiciliul său, pârâtul are, în mod firesc, o îndeletnicire profesională, sau deţine una sau mai multe aşezări agricole, comerciale sau industriale, cererea se poate face şi la instanţa locului acelor aşezări sau îndeletnici.

Dar numai pentru obligaţiile patrimoniale ce decurg sau care se pot executa în acel loc.

Cererea împotriva unei persoane juridice de drept privat se face:

– la instanţa sediului ei principal;

– la instanţa locului unde ea are reprezentanţă pentru obligaţiile ce urmează a fi executate în acel loc sau care izvorăsc din acte încheiate printr-un reprezentant al acesteia sau din fapte săvârşite de acesta.

Dacă cererea de chemare în judecată se introduce împotriva unei asociaţii ori societăţi fără personalitate juridică, aceasta se depune la instanţa de la domiciliul persoanei care are calitatea de preşedinte sau director al asociaţiei sau societăţii.

Ori la instanţa de la domiciliul oricăreia dintre asociaţi.

Cererile împotriva statului, direcţiilor generale, regiilor publice, caselor autonome şi administraţiilor comerciale se pot face fie la instanţele din municipiul Bucureşti, fie la cele din reşedinţa judeţului unde domiciliază reclamantul.

Atunci când mai multe judecătorii din circumscripţia aceluiaşi tribunal sunt competente să judece cererile mai sus menţionate, acestea se introduc în municipiul Bucureşti la Judecătoria Sectorului 4 sau la judecătoria din localitatea de reşedinţă a judeţului.

Când cererea este formulată împotriva mai multor pârâţi, poate fi depusă la instanţa competentă pentru oricare din aceştia.

Sau la instanţa competentă pentru oricare dintre debitorii principali (când există obligaţii accesorii).

Excepții

De la regula generală sunt prevăzute şi anumite excepţii, privind introducerea cererii şi la alte instanţe decât cea în raza căreia se află domiciliul pârâtului.

Astfel, dacă se solicită executarea, anularea sau rezilierea unui contract, cererea poate fi introdusă la instanţa locului prevăzut în contract pentru executarea obligaţiei.

Dacă obiectul cererii îl constituie acordarea de despăgubiri în materie de asigurare, cererea se poate face la instanţa în circumscripţia căreia se află domiciliul asiguratului, bunurile asigurate sau locul unde s-a produs accidentul.

În cazul cererilor ce izvorăsc dintr-o cambie, cec sau bilet la ordin, competentă este instanţa locului de plată.

Iar pentru cererile ce privesc obligaţii comerciale, competentă este instanţa locului unde obligaţia a luat naştere sau aceea a locului plăţii.

În afară de instanţa de la domiciliul pârâtului, cererea poate fi depusă şi la instanţa de la domiciliul reclamantului pentru cererile formulate de ascendenţi/descendenţi pentru pensie de întreţinere la instanţa de la locul săvârşirii faptului ilicit pentru cererile privind angajarea răspunderii civile delictuale şi la instanţa de la locul săvârşirii contravenţiei pentru plângerile contravenţionale.

O situaţie specială priveşte cererea referitoare la bunurile imobile unde este stabilită expres instanţa la care aceasta urmează să fie depusă, respectiv instanţa în circumscripţia căreia este situat imobilul.

Dacă imobilul se află în raza de competenţă a mai multor instanţe, cererea se introduce la instanţa de la domiciliul sau reşedinţa pârâtului, dacă acestea se află în vreuna din aceste circumscripţii.

În caz contrar, cererea se depune la oricare din instanţele în raza cărora este situat imobilul.

Știți care sunt criteriile în funcție de care se stabilește competența instanțelor de judecată civilă?

În materie de moştenire, pentru cazurile expres prevăzute de lege, competenţa revine instanţei de la cel din urmă domiciliu al defunctului.

În materie comercială, până la sfârşitul lichidării în fapt, cererea se introduce la instanţa locului unde societatea îşi are sediul principal.

Iar în materia reorganizării judiciare şi a falimentului, cererea se depune la tribunalul în circumscripţia căruia se află sediul principal al debitorului.

555×222 grota rece

Comentarii

Comentariiile care conțin cuvinte injurioase/jignitoare și/sau acuzații, nu vor fi publicate pe site. Mai mult decât atât, cei care încalcă aceste reguli minime, vor fi blocați pe site și nu vor mai putea accesa publicația online ePitești.ro. Vă mulțumim pentru înțelegere!

NOR EXPRES 570×90