930 pe 122 COSTACHE

itm argeș

Amenzi uriașe! Zilieri minori tratați ca niște sclavi în Argeș!

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecţiei Muncii stabilite atât prin lege cât şi prin Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2022, aprobat de Inspectorul General de Stat, în perioada 19-22.09.2022, s-a desfăşurat Campania privind verificarea modului de respectare de către beneficiari a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Citiți și: ITM Argeș, anunț foarte important!

OBIECTIVELE CAMPANIEI:

– Identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri şi luarea măsurilor care se impun pentru nerespectarea de către aceştia a prevederilor Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional, actualizată şi a normelor metodologice de aplicare a acestei legi;

– Creşterea gradului de conştientizare al beneficiarilor şi a zilierilor care desfăşoară activităţi cu caracter ocazional în domeniile stabilite de legiuitor, în ceea ce priveşte necesitatea aplicării şi respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, stipulate de Legea nr.52/2011 actualizată;

Citiți și: Anunț importat pentru salariați! Este vorba despre concediul de odihnă!

– Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către beneficiarii din domeniile controlate, a prevederilor Legii nr.52/2011 actualizată;

– Identificarea beneficiarilor care utilizează munca copiilor şi a tinerilor fără respectarea prevederilor Legii nr. 52/2011 actualizată;

– Identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri în condiţiile în care se impunea încheierea contractelor individuale de muncă şi luarea măsurilor care se impun pentru respectarea de către beneficiarii din domeniile care fac obiectul campaniei, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;

– Determinarea beneficiarilor de a respecta obligaţia de a înfiinţa, completa registrul de evidenţă a zilierilor şi de a transmite un extras al acestuia la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea îşi are sediul, în termenul legal.

Astfel, în domeniul relațiilor de muncă, s-a efectuat un număr de 27 controale, s-au aplicat 11 sancţiuni contravenționale, din care amenzi în valoare totală de 34.000 lei.

Principalele deficiențe constatate:

-nerespectarea programului de lucru de 6 ore a zilierului minor

– neacordarea remunerației brute orare cuvenite zilierului.

Foto descriptiv

SMART KIDS 555×222

Comentarii

Donaris 570×90