930×122 CUMPANA 5

itm argeș

Angajatorii din domeniul forestier luați la ochi de ITM Argeș

Angajatorii din domeniul forestier luați la ochi de ITM Argeș

Citiți și: ITM Argeș intensifică acțiunile de verificare în domeniul construcțiilor

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecției Muncii stabilite prin lege și prin Programul Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2022, în perioada 10 – 28 octombrie 2022, se derulează acțiunea de verificare a respectării modului de utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere.

Obiectivele acțiunii:

– Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și lucrătorilor din domeniul de activitate exploatare forestieră în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și luarea tuturor măsurilor necesare în vederea prevenirii accidentelor de muncă;

Citiți și: ITM Argeș, anunț foarte important!

– Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activități de exploatare forestieră, precum și activități de transport tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere;

– Eliminarea neconformităților constatate în domeniul securității și sănătății în muncă în activitățile specifice ale societăților comerciale din domeniul exploatărilor forestiere.

Controalele anterioare efectuate în aceste domenii de activitate au evidențiat următoarele situații:

a. Înțelegerea tacită între angajatori și lucrători, în urma căreia angajații prestează muncă în lipsa unui contract individual de muncă, profitând de avantajul că activitatea se desfășoară departe de așezămintele umane, în condiții de izolare socială, fiind mai greu de identificat și de controlat;

b. Agenții economici care au licitat masa lemnoasă, de cele mai multe ori nu o și exploatează, subcontractând parchetele forestiere altor firme neatestate, neabilitate și fără dotări tehnologice corespunzătoare pentru această activitate;

c. Datorită desfășurării activității în condiții de izolare, identificarea și controlul angajaților se face de cele mai multe ori cu ocazia producerii și cercetării accidentelor grave, activitatea de prevenire fiind redusă şi foarte greu de realizat;

d. Lipsa forței de muncă calificate, autorizate și instruite corespunzător;

e. Neîntocmirea documentației de exploatare a parchetelor (schița parchetului, secțiuni, autorizarea parchetului din punct de vedere al SSM, etc).

555 X 222 POSADA 2

Comentarii

570 X 90 CAPRA 3