Donaris 930 x 122

itm argeș

Argeș: Atenție, patroni! Se dau amenzi de până la 8.000 de lei!

Expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot

Citiți și: ITM Argeș, anunț foarte important!

Cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot sunt reglementate de H.G nr.493/2006, şi se aplică tuturor activităţilor în care lucrătorii sunt expuşi, prin natura muncii lor, la riscuri generate de zgomot.

Zgomotul este un sunet puternic sau deranjant, fiind periculos nu numai prin intensitate ci şi prin durata expunerii, produs de echipamentele de muncă, şi prezent în toate sectoarele industriei prelucrătoare, precum şi pe şantierele de construcţii, în agricultură, transporturi şi comunicaţii, având ca efect pierderea auzului, perturbări psihologice sau efecte fiziologice.

Citiți și: Anunț importat pentru salariați! Este vorba despre concediul de odihnă!

De asemenea, zgomotul poate constitui o problemă şi acolo unde activitatea presupune prezenţa mai multor oameni în acelaşi loc sau unde comunicarea verbală are un rol important (domeniul educaţiei, sănătăţii sau în sectorul serviciilor) şi poate prezenta un risc mare de accidentare deoarece îi poate împiedica pe lucrători să audă şi/sau să înţeleagă corect comunicarea şi semnalizarea la locul de muncă sau în trafic.

Dacă se constată expuneri la zgomot peste valorile limită, angajatorul trebuie să ia de îndată măsuri de reducere a expunerii sub aceste valori şi să identifice cauzele expunerii excesive.

Atunci când riscurile generate de expunerea la zgomot nu pot fi prevenite prin alte mijloace, angajatorul trebuie să pună la dispoziţia lucrătorilor mijloace de protecţie auditivă, cum ar fi antifoanele interne sau externe, adecvate şi corect ajustate, şi, în acelaşi timp, trebuie să ia măsuri pentru a asigura folosirea acestor mijloace.

Valorile limită de expunere sunt următoarele:

a) valori limita de expunere: = 87 decibeli;

b) valori de expunere superioare = 85 decibeli – lucrătorii trebuie să utilizeze mijloacele individuale de protecţie auditivă;

c) valori de expunere inferioare = 80 decibeli – angajatorul trebuie să pună la dispoziţia lucrătorilor mijloace individuale de protecţie auditivă.

Angajatorii au obligaţia legală de a proteja securitatea şi sănătatea lucrătorilor împotriva tuturor riscurilor legate de zgomot la locul de muncă prin efectuarea evaluării de risc, inclusiv măsurarea nivelului de zgomot, iar lipsa acestei evaluări constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.

Foto descriptiv: Gorjeanul

555 X 222 CAPRA

Comentarii

Donaris 570×90