930×122 POSADA 5

itm argeș

Argeș: Patroni arși la buzunare! Amenzi record!

Activitatea de control desfăşurată de ITM Argeş în luna octombrie 2022

Citiți și: ITM Argeș, anunț foarte important!

I. Activitatea de control se prezintă astfel:

– nr. de controale efectuate: 314

Citiți și: Anunț importat pentru salariați! Este vorba despre concediul de odihnă!

– nr. de sancțiuni aplicate: 86

– valoare totală amenzi: 981.000 lei

II. În domeniul relaţiilor de muncă

S-au efectuat un număr de 169 de controale, s-au aplicat 49 sancţiuni, din care 37 amenzi în valoare totală de 863.500 lei.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficiențe:

– comerț, transport, confecții, prelucrare lemn, construcţii, restaurante, baruri, service auto, spălătorii auto, plasare forță de muncă.

Principalele deficiențe constatate:

– primirea la muncă a persoanelor fără încheierea în formă scrisă a unui contract individual de muncă (munca nedeclarată), nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat, neacordarea drepturilor salariale, netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor, neînmânarea salariatului anterior începerii activităţii a unui exemplar din contractul individual de muncă, neeliberarea adeverinţei de vechime.

III. În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată, în luna octombrie 2022, ITM Argeş a efectuat un număr de 169 de controale. Astfel, la 16 angajatori sancționați, au fost depistate ca prestând muncă nedeclarată un număr de 57 persoane. Valoarea amenzilor aplicate este de 820.000 lei.

IV. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

În baza Legii nr.319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 145 controale. Au fost aplicate 37 sancțiuni, din care 26 amenzi, valoarea totală a acestora fiind de 117.500 lei.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe:

– construcţii, exploatare forestieră, transport, alimentație publică, instalații electrice, distribuție mărfuri, morărit și panificație, confecții textile, comerț.

Principalele deficiențe constatate:

-neasigurare control medical la angajare și periodic, necomunicare eveniment, nedepunere dosar de cercetare a evenimentului, utilizare echipament neconform de muncă, neasigurare instruire în domeniul securității și sănătății în muncă la angajare și periodic, neautorizarea din punct de vedere al securității și sănătății în muncă pentru activitățile desfășurate.

Persoanele care vor să sesizeze munca nedeclarată o pot face, în scris, la numărul de fax 0248/223.412, la adresa de e-mail [email protected] sau direct la sediul din Piteşti, Bulevardul Republicii nr.11.

Foto descriptiv: incomod-media.ro

Donaris 555×222

Comentarii

RAW FOTO 570 X 90