Donaris 930 x 122

familie monoparentală

Drepturile familiei monoparentale

Drepturile familiei monoparentale

Citiți și: Ce drepturi monetare are o familie monoparentală

Familia monoparentală este un tip de familie în care copilul sau copiii locuiesc cu un singur părinte și poate să apară în următoarele cazuri:

– divorțul părinților;separarea părinților;

Citiți și: Ce se întâmpla dacă divorțezi? Cum se împart bunurile

– decesul unuia dintre părinți;

– adopția unui copil de către un singur adult;

– decizia unei femei de a naște un copil fără a fi căsătorită sau fără a trăi cu un partener;

– asumarea copiilor din afara căsătoriei.

Lipsa unui părinte micșorează vizibil veniturile familiei, așa că este important ca părintele care stă cu cel mic să știe care sunt drepturile familiei monoparentale în 2023, pentru a găsi mai ușor soluții pentru gestionarea cheltuielilor.

Ajutoarele financiare pe care le poate obține un părinte singur în România sunt următoarele:

  1. Pensia de întreținere plătită de părintele nerezident

În cazul familiilor monoparentale, primul drept al părintelui la care s-a stabilit locuința copilului minor este pensia de întreținere pe care o plătește părintele nerezident.

Pensia de întreținere se poate solicita până când minorul împlinește vârsta de 18 ani sau pe toată perioada în care aceasta studiază, dar nu mai târziu de 26 de ani și este în cuantum de maximum 1/4 din veniturile tatălui, dacă acesta are 1 singur copil.

În situația în care copilul nu este recunoscut de către tată, copilul fiind născut în afara căsătoriei, legătura de rudenie se poate stabili printr-o recunoaștere făcută de către tată sau, în situația în care acesta nu este de acord, prin hotărâre judecătorească.

  1. Alocația pentru susținerea familiei în 2023

Potrivit legii, alocația pentru susținerea familiei este o formă de sprijin destinată familiilor, inclusiv celor monoparentale, cu venituri reduse, care au în creștere și îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani iar cuantumul lunar al acesteia este stabilit în funcție de indicatorului social de referință (ISR).

Drepturile familiei monoparentale

Alocația de susținere a familiei se acordă lunar pe bază de cerere și declarație tip, însoțită de actele doveditoare privind componența familiei, veniturile acesteia și, după caz, privind frecventarea cursurilor școlare de către copiii aflați în întreținere,care se înregistrează la primăria localității în a cărei rază teritorială domiciliază sau își are reședința familia.

  1. Ajutorul de incluziune 2023

Venitul minim de incluziune va fi acordat lunar, începând din 2024, și se va compune dintr-unul sau din cele două ajutoare financiare: ajutorul de incluziune și ajutorul pentru familia cu copii.

Pentru a putea primi ajutorul pentru familia cu copii, familiile trebuie să aibă venituri mici, iar copiii pentru care se primește ajutorul să frecventeze o formă de școlarizare.

În cazul în care unul dintre copiii pentru care se va primi ajutorul nu mai merge la școală, familia beneficiară poate rămâne fără banii de la stat.

Cuantumul ajutorului pentru familia cu copii se diminuează cu 50% pentru copilul care înregistrează un număr de peste 15 absențe nemotivate/lună și cu suma echivalentă cuantumului ce revine copilului din cuantumul total al dreptului, în cazul în care copilul înregistrează peste 30 absențe nemotivate/lună.

În funcție de componența familiei și nivelul venitului net ajustat al acesteia, venitul minim de incluziune va putea fi constituit din:

– ajutor de incluziune și ajutor pentru familia cu copii;

– ajutor de incluziune, exclusiv;

– ajutor pentru familia cu copii, exclusiv.

  1. Bursa de ajutor social acordată elevilor crescuți de un singur părinte

Elevii crescuți de un singur părinte (elevii din familiile monoparentale) pot beneficia de o bursă socială iar criteriile de acordare au intrat în vigoare începând cu semestrul II al anului școlar 2021-2022.

Acestea nu se mai acordă exclusiv „elevilor orfani“, ci elevilor „orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială“.

Bursele se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii evaluării naționale de către absolvenții clasei a VIII-a, a examenului de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice.

Pentru a beneficia de bursa de ajutor social pentru elevii crescuți de un singur părinte trebuie să va adresați școlii frecventate de copil, pentru a afla exact ce tip de cerere trebuie să depuneți și care sunt actele doveditoare.

Donaris 555×222

Comentarii

570 X 90 CAPRA 3