New Profesional Consult 930 x 122

apa canal

ANUNȚ IMPORTANT DE LA SOCIETATEA APĂ CANAL

Societatea Apă Canal 2000 SA Piteşti anunță că pentru branşarea la reţeaua de apă şi racordarea la reţeaua de canalizare a imobilelor din aria sa de operare este necesar să fie parcurse următoarele etape:

Citiți și: BASCOV: SE OPREȘTE APA

1.Se depune „Comandă întocmire documentaţie tehnică necesară pentru racord la reţeaua de apă şi canalizare“ la ghişeul unic al societăţii. La depunerea comenzii, trebuie anexate următoarele documente:

-dovadă achitare contravaloare aviz(e) şi proiect(e)

Citiți și: MEGA-LICITAŢIE ÎN PITEȘTI

-act(e) de identitate proprietar(i) sau reprezentant firmă

-act de proprietate/închiriere/moştenire şi acord proprietar în cazul închirierii (scris – dacă proprietarul este persoană juridică sau notarial – între persoane fizice)

-plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă

-adeverinţă cu număr stradal, dacă este cazul

-breviar de calcul pentru debitul şi presiunea necesare în punctul de branşare (pentru persoane juridice)

-certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi certificat de -înregistrare fiscală (pentru persoane juridice)

-act constitutiv în cazul persoanelor juridice şi menţionarea codului IBAN.

2.În momentul depunerii documentaţiei se achită taxa pentru aviz(e) operator şi proiect(e), după caz.

3.În termen de maximum 30 de zile se realizează proiectul care cuprinde şi avizul.

4.Se depune „Comandă execuţie branşament la reţeaua de apă/racord la reţeaua de canalizare“, la care se ataşează un exemplar din proiect şi, după caz, autorizaţia de construire eliberată de primăria în a cărei rază teritorială se află imobilul.

5.În urma unei programări, se execută lucrarea în termen de maximum 30 de zile.

6.Se întocmeşte situaţia de plată, care trebuie achitată la casieria societăţii în termen de 5 zile de la informarea clientului.

7.Se recepţionează lucrarea şi se încheie contractul.

Societatea Apă Canal 2000 SA Piteşti reaminteşte că execută lucrări de branşare/racordare numai la limita de proprietate, urmând ca fiecare beneficiar să facă lucrarea pe domeniul privat doar cu firme specializate în lucrări de apă şi canalizare, autorizate potrivit actelor normative în vigoare.

Se impune ca instalaţiile interioare să corespundă standardelor în vigoare şi să nu constituie un impediment pentru distribuţia apei potabile sau un pericol pentru branşament. O lucrare realizată necorespunzător poate afecta grav calitatea apei şi poate pune în pericol sănătatea consumatorilor alimentaţi din acel branşament, avertizează Apă Canal 2000 SA Piteşti.

Realizarea branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare fără avizul societăţii Apă Canal 2000 SA este clandestină şi atrage răspunderea atât pentru utilizator, cât şi pentru executantul lucrării, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precizează sursa citată.

Posada 555×222
Comdata 570×90

Dacă vrei publicitate pe ePitesti.ro trimite mesaj la 0733 797 066 sau un email la redactie@epitesti.ro și te contactăm noi.

Trimite-ne știrea ta pe whatsapp la
0733 797 066