New Profesional Consult 930 x 122

autorizație de construire

LECȚIA DE URBANISM PE CARE O AVOCATĂ I-O PREDĂ PRIMĂRIEI PITEȘTI ÎN PLIN SCANDAL IMOBILIAR

Despre blocul familiei Căunei ridicat pe strada Mircea Eliade (varianta Găvana), ePitești a scris numeroase articole, atrăgând atenția asupra neregulilor din autorizația de construire eliberată de Primăria Pitești, dar și asupra problemelor adiacente demarării lucrărilor.

Citiți și: Pitești. Lucrări în Nord! Atenție, șoferi!

Acțiunea deschisă în instanță de Instituția Prefectului – Județul Argeș ca urmare a unor probleme de legalitate, acțiune care a atras suspendarea de dept (nu și în fapt, pentru că nici vorbă de oprire) a lucrărilor până la soluționarea pe fond a cauzei de către Tribunalul Argeș, confirmă că la mijloc sunt cel puțin câteva chestiuni dubioase.

Se cere verificarea legalității actelor preparatorii 

Citiți și: Vrei un gard nou? Ce trebuie să faci ca să nu primești amenzi uriașe

Recent, în proces au apărut, așa cum am mai relatat, și doi vecini ai construcției, Carmen și Cristian Stan, întervenienți în dosar (în favoarea Instituției Prefectului), care, prin avocatul Gabriela Chiorniță, cer instanței de contencios administrativ să verifice legalitatea actelor preparatorii (certificat de urbanism, aviz de securitate la incendiu, de sănătate a populației, PUD etc.) care au stat la baza emiterii de către Primăria Pitești a contestabilei autorizații.

Prin cererea de intervenție este adusă în completarea aspectelor invocate deja de Instituția Prefectului și alte argumente de nelegalitate ale actului administrativ, argumente pe care instanța le-ar putea avea în vedere la soluționarea litigiului.

Avize lipsă

Avocatul invocă primul act prin care autoritatea publică demarează procedura de emitere a autorizației de construire: certificatul de urbanism (CU), un document de informare prin care solicitantului i se pun în vedere avizele și autorizațiile care se impun a fi obținute pentru completarea documentației ce trebuie să stea la baza autorizației.

„În cauză, așa cum rezultă din certificatul de urbanism nr.377/30.03.2017, pârâților persoane fizice nu li s-a cerut să obțină avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura, deși, în mod neîndoielnic, terenul pe care urma să se efectueze construcția cu locuințe colective se află într-o zonă centrală a orașului Pitești, între case de locuit.

De altfel, aceste avize se obțin și pentru rațiunile din art.5 al Legii 50/1991, deci inclusiv pentru asigurarea și racordarea la infrastructura edilitară, racordare care se realizează în prezent, deși, în condițiile art.3 alin.3 din Legea 554/2004 efectele AC nr.657/2018, sunt suspendate”, se arată în cererea de intervenție depusă de avocată în numele familiei Stan.

ISC: „Nu se menționează date privind echiparea cu utilități existente în zonă”

Ori absența acestor avize și acorduri este suficientă pentru a invoca nelegalitatea certificatului de urbanism și a autorizației de construire.

Însuși Inspectoratul de Stat în Construcții Sud Muntenia constata că în CU nr.377/30.03.2017 „nu se menționează date privind echiparea cu utilități existente în zonă și nu se solicită avizele/acordurile necesare de la furnizorii/administratorii acestora (gaze, energie electrică, telecomunicații)”, după cum se arată într-un proces verbal din martie 2019.

Primăria, acuzată că a nesocotit normele care cer acordul vecinilor

În documentul înaintat de intervenienți instanței este semnalat și faptul că nu s-a cerut și nu s-a obținut acordul vecinilor, deși Legea  nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii prevede acest lucru:

„Se impune obținerea acordului vecinilor a) pentru construcţiile noi, amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor vecinătate – şi numai dacă sunt necesare măsuri de intervenţie pentru protejarea acestora; Situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) corespund cazurilor în care prin ridicarea unei construcţii noi în vecinătatea imediată a unei construcţii existente pot fi cauza acesteia prejudicii privind rezistenţa mecanică şi stabilitatea, securitatea la in.”, se mai arată în document.

Ce s-a făcut că nu știe Primăria

Teoretic, autoritățile locale ar fi trebuit să cunoască dispozițiile Anexei 1 din Legea nr.50/1991, care spun clar că e nevoie de acordul vecinilor, exprimat în formă autentică, pentru construcţiile noi, amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor vecinătate.

Practic, le-au și cunoscut, suntem convinși, dar au emis autorizația fără acordul acestor oameni, vecini de gard cu noul bloc, care s-au trezit cu locuința fisurată.

„O construcție parter+5 E impune o fundație mai adâncă decât cea a unei case cu parter și etaj”

La același capitol, intervenienții invocă faptul că fundația noii construcții ar avea o adâncime necorespunzătoare.

„Chiar și în absența unei verificări tehnice ce se impunea a fi făcută de serviciul de specialitate al autorității publice, este de principiu că o construcție compusă din parter+5 E impune o fundație mai adâncă decât cea a unei case cu parter și etaj. Deci, chiar la o minimă verificare, se impune să se rețină și sub acest aspect nelegalitatea actului administrativ.

Cât despre avizele obținute…

În cererea depusă în numele familiei Stan, avocatul solicită instanței să observe că avizele și acordurile impuse prin cerificatul de urbanism se află în afara legii și impun anularea actului administrativ.

De exemplu, la avizul de securitate la incendiu se are ca scop limitarea propagării unui eventual incendiu, protecția și evacuarea locatarilor, siguranța acestora, dar și a personalului ISU, alimentarea cu apă și accesul la toate zonele construcției. Obiectivele enumerate nu au fost avute în vedere și nu sunt realizate în cauză, după cum explică intervenienții.

„Primăria a dat dovadă de lipsă de transparență”

Familia Stan concluzionează: „Primăria a dat dovadă de lipsă de transparență când ne-a pus în imposibilitatea de a cunoaște dacă avizul de securitate există, situație în care acesta a fost emis nelegal – pentru rațiunile amintite – sau el nici nu a fost emis, deși noua construcție se numără printre cele pentru care avizarea este obligatorie față de dispozițiile HG nr.571/2006”.

Cererea face referire și la unele probleme ale studiului de însorire, considerat de intervenienți ca fiind superficial întocmit, dar și la neregulile majore din Planul de Urbanism de Detaliu (PUD) identificate de  familia Stan. Vom reveni cu o paralelă între cerințele la care trebuia să răspundă acest PUD și varianta aprobată de autoritatea publică locală.

New Profesional Consult-555×222

Comentarii

Comentariiile care conțin cuvinte injurioase/jignitoare și/sau acuzații, nu vor fi publicate pe site. Mai mult decât atât, cei care încalcă aceste reguli minime, vor fi blocați pe site și nu vor mai putea accesa publicația online ePitești.ro. Vă mulțumim pentru înțelegere!

New Profesional Consult 570×90